Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016

  1. Identificarea operatorului:

Denumirea operatorului: SC CONNECTHERAPY SRL   Psihoterapeut Dan Jana

Cod unic de înregistrare: 40691916

Sediul Social: Braila, Str Poet Mihu Dragomir nr 11,bl 11,ap 20.

  1. Prezentare generală

Sc Connectherapy își prezintă serviciile online prin intermediul site-uluhttps://www.danjana.ro/. Administratorul site-ului cât și persoanele împuternicite de acesta se angajează să păstreze în siguranță și să protejeze datele cu caracter personal ale utilizatorilor colectate prin intermediul site-ului https://www.danjana.ro/ .

CONNECTHERAP își desfășoară activitatea conform legislației în vigoare și se angajează să implementeze orice măsuri de ordin tehnic sau organizatoric necesare pentru securitatea și controlul sistemelor informatice.

Toate informațiile colectate direct sau indirect prin intermediul site-ului sunt colectate și prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de toți utilizatorii.

III. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru se face atât direct de către administratorul site-ului cât și indirect, prin terțe părți, cum ar fi programe sau instrumente de marketing.

Informațiile colectate și prelucrate prin intermediul formularelor regăsite în secțiunea de Contact sunt: nume, prenume, e-mail, telefon.

Administratorul site-ului nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru datele cu caracter personal introduse de către utilizatori în zona de acces public precum secțiunea de comentarii aferentă blogului site-ului.

Prin completarea datelor în formularul de contact și/sau în formularul „Solicită programare„ utilizatorii declară că acceptă necondiționat ca datele personale să fie incluse în baza de date a CONNECTHERAPY și îți dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate și prelucrate de CONNECTHERAPY SRL.

Dacă nu sunteți de acord cu maniera de prelucrare și colectare a datelor cu caracter personal,  nu introduceți datele personale în formularele site-ului și nu utilizați serviciile aferente acestuia.

CONNECTHERAPY se folosește de date cu caracter personal colectate, prelucrate și stocate automat de către terțe părți precum instrumentul de marketing Google Analytics.

Instrumentul Google Analytics are rolul de a colecta cookie-uri primare ce conțin indentificatori precum browser-ul utilizat, IP, locație, vârstă, afinități, etc, precum și acțiunile realizate pe site https://www.danjana.ro/.

Google Analytics ne permite să monitorizăm și să analizăm care este tipul utilizatorilor site-ului nostru, pe fiecare pagină, de unde ați ajuns pe site-ul nostru și bineînțeles care sunt subiectele/serviciile de interes pentru fiecare categorie de utilizatori în parte.

Pentru mai multe informații referitor la protejarea datelor, mascarea adresei IP, politica de cofidențialitate Google Analytics, etc, vă rugăm să accesați acest link.

  1. Scopul și maniera de prelucrare a datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 Connectherapy are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați sau le colectăm prin intermediul site-ului.

Datele cu caracter personal pot fi colectate pentru îndeplinirea următoarelor scopuri: informarea utilizatorilor, activități comerciale, activități de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de analiză, de monitorizare a conversiilor și a comportamentul utilizatorilor pe site https://www.danjana.ro/.

CONNECTHERAPY poate furniza datele cu caracter personal altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și a serviciilor noastre, asigurători.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Politie, Instantele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de către instituțiile statului.

Luam toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Personalul care are acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea. În cazul în care unul sau mai multi utilizatori sunt revocați din diverse motive conturile de acces se suspenda automat. Toate accesările bazei de date se fac numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Orice operațiune de colectare și/sau modificare a datelor cu caracter personal de către utilizatori sunt înregistrate permanent (se înregistrează utilizatorul, data, ora și tipul modificării); de asemenea sunt înregistrate și toate logările și delogările tuturor utilizatorilor la baza de date.

La intervale de timp (lunar) se efectuează o copie de siguranță a bazei de date. Computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt în încăperi la care accesul este restricționat, unitățile de calcul au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall updatate la zi.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către personal autorizat pentru aceasta operațiune și numai în scopuri cerute de legile în vigoare.

Sediul este dotat cu sistem de alarmă, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fișiere securizate, protejate de parola. Informațiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care are acces doar administratorul, cărora îi incumba obligația de confidențialitate.

  1. Drepturile utilizatorilor

Prin citirea prezentelor termene și condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dumneavoastră personale, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora, conform GDPR. Pentru a descărca noul Regulament General de Protecția Datelor (UE) 2016/679 vă invităm să accesați acest link.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa CONNECTHERAPY SRL  Str. Poet Mihu Dragomir nr 11, bl 11,sc 2,ap 20, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • o dată pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate.
  • să interveniți asupra datelor transmise.
  • să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară.
  • să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel,Connectherapy poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletter-ul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Connectherapy nu promovează SPAM-ul și nu colectează în mod conștient date cu caracter personal ce vizează persoanele care nu au îndeplinit vârsta de 18 ani. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul https://www.danjana.ro/ poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

  1. Informații suplimentare

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

Politica de Confidențialitate a site-ul nostru poate fi modificată periodic de către administratorul site-ului motiv pentru care vă recomandăm să revizuiți periodic această pagină.

Dacă aveți orice întrebări referitor la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne contactați, fie prin e-mail la adresa office@psihart.ro fie printr-o notificare scrisă la adresa sediului nostru.

Autoritatea publică centrală cu competență generală în domeniul protecției a datelor personal este A.N.S.P.D.C.P. – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru a vizualiza mai multe informații despre Regulamentul UE nr. 679/2016, aplicabil din 25.05.2018 precum și drepturile persoanelor vizate, vă invităm să accesați acest link .